;"

 • thitikorn104-1.jpg
 • thitikorn105-1.jpg
 • thitikorn106-1.jpg
 • thitikorn107-1.jpg
 • thitikorn108-1.jpg

     นายแพทย์ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล ผู้ก่อตั้งธิติกรณ์คลินิกได้ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆด้านความงาม เรือนร่าง ศัลยกรรม และการเพิ่มโอกาส

สูงมาโดยตลอด ระยะเวลามากกว่า 15 ปีธิติกรณ์คลินิก มุ่งมั่นในการดูแลปัญหาผิวพรรณความงาม ไขมันส่วนเกิน และการเพิ่มความอ่อนเยาว์

จากอายุที่ร่วงโรยตามกาลเวลา ซึ่งเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวลและเผชิญอยู่ในขณะนี้รวมถึงการปรับบุคลิกภาพ เพิ่มโอกาสสูง ธิติกรณ์คลินิก

ให้บริการ 2 สาขาคือ สุขุมวิท 101/1 และลาดกระบัง รวมถึงเมดิก้าคลินิก คลินิกในเครือซึ่งตั้งอยู่ที่ตึกซีพีทาวเวอร์ สีลม ทุกสาขาล้วนมีพื้นที่กว้าง

ขวางและมีห้องตรวจรักษาที่สะอาดและเป็นสัดส่วน

 

สนใจติดต่อ! Call center : 089 213 3364, 083 084 4264

 

 • Home
 • Our Service
 • Promotion
 • Beauty Tips
 • About Us
 • Contact Us