;"

 • thitikorn104-1.jpg
 • thitikorn105-1.jpg
 • thitikorn106-1.jpg
 • thitikorn107-1.jpg
 • thitikorn108-1.jpg

 

เพิ่มโอกาสสูง ปรับบุคลิกภาพ

     โปรแกรมปรับบุคลิกภาพและเพิ่มโอกาสสูงของธิติกรณ์คลินิกเน้นหลักการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักใหญ่ในการกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูก และปรับโครงสร้างของร่างกายให้มีบุคลิกภาพที่ดูดี อีกทั้งเรายังผสมผสานศาสตร์การฝังเข็มของจีนเข้าไปเพื่อเพิ่มปัจจัยทุกด้านที่สามารถทำได้ 

  * ด้านการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก ทางคลินิกจะหลักการ Stretching technic โดยเครื่องมือแพทย์ ซึ่งช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของกระดูก

  * ด้านบุคลิกภาพจะมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยปรับกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวตรง ซึ่งจะช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาเรื่องหลังโค้งงอ เมื่อกระดูกสันหลังตรงก็จะเพิ่มโอกาสสูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นอกเหนือจากหลักการทั้ง 2 อย่างแล้ว คลินิกยังแนะนำปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มความสูงรวมถึงหลักโภชนาการและการทานเวย์โปรตีนเพื่อใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกและแคลเซี่ยมเพื่อให้กระดูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

 


 

 สนใจติดต่อ! Call center : 089 213 3364, 083 084 4264

 • thitikorn128.jpg
 • thitikorn129.jpg
 • thitikorn130.jpg
 • thitikorn131.jpg
 • thitikorn132.jpg
 • thitikorn133.jpg
 • thitikorn134.jpg
 • thitikorn135.jpg
 • thitikorn136.jpg
 • thitikorn137.jpg
 • thitikorn138.jpg
 • thitikorn139.jpg
 • thitikorn140.jpg

 • Home
 • Our Service
 • Promotion
 • Beauty Tips
 • About Us
 • Contact Us